Klasik Türk müziği usûlleri (31)

Sitemde bulunan eserlerde kullanılan Türk sanat müziği - Klasik Türk müziği usûlleri. Usûllerin tanıtımı, vuruluşu ve usûllere ait eserler.

Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Ağır aksak usûlü'nün tanıtımı ve Ağır aksak usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Dokuz zamanlıdır. Bir Sofyan ve bir Türk Aksağından…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Ağır düyek usûlü'nün tanıtımı ve Ağır düyek usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Sekiz zamanlıdır. İki Sofyan'dan meydana gelir. 8/4 Vuruluşu:…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Ağır sengin semaî usûlü'nün tanıtımı ve Ağır sengin semaî usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Yürük semaî ve Sengin semaî usûllerinde;…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Aksak semaî usûlü'nün tanıtımı ve Aksak semaî usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. 10/8'lik mertebenin kendi adıdır. Fasılların, ağır Semâî'lerinin mecburî…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Aksak usûlü'nün tanıtımı ve Aksak usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Dokuz zamanlıdır. Bir Sofyan ve bir Türk Aksağından meydana gelir.…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Çember ve Ağır çember usûllerinin tanıtımı ve Çember usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. XV. asırdan beri kullanılan bir usûldür. Fâhte…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Çifte düyek usûlü'nün tanıtımı ve Çifte düyek usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. 16 zamanlıdır. İki tane 8 zamandan veya başka…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Çifte sofyan usûlü'nün tanıtımı ve Çifte sofyan usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Aksak usulünün, 9/16’lık mertebesinin özel bir kalıba girmesinden…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Curcuna usûlü'nün tanıtımı ve Curcuna usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. On zamanlıdır. İki Türk aksağının birleşmesinden meydana gelir. 10/8 Vuruluşu:…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Devr-i hîndî usûlü'nün tanıtımı ve Devr-i hîndî usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. 7 zamanlıdır. Bir 3 zamana bir 4 zamanın…