Saz sanatçılarımız

Saz sanatçılarımız (128)

Ön planda görünen ses sanatçılarımızın yorumladığı klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimizin, müziğini oluşturdukları halde, arka planda olmaları nedeniyle, genellikle pek çoğunu yeteri kadar tanıyamadığımızı düşündüğüm saz sanatçılarımız.

Kanun sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans 1966 yılında Ankara'da doğdum. 1990 yılında Gazi üniversitesi Müzik eğitimi bölümünden mezun oldum. Kısa bir dönem müzik öğretmenliği yaptım. 1996 yılında Ankara Radyosuna akitli kanun…
Tanbur sanatçısı Abdi Coşkun, 1941 yılında Mürefte'de dünyaya geldi. Beylerbeyi İlkokulu ve Vefa Lisesi'nden sonra İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1963 – 1983 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda korist, tanbur…
Tanbur sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans Sanatsal Yaşamı: Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Akagündüz Kutbay, Bekir Sıdkı Sezgin ve Selami Bertuğ’dan faydalandım. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji Bölümü ve Ege Üniversitesi Türk Müziği…
Bağlama sanatçısı Abdullah Sözen, 1956 yılında Kayseri Yeşilhisar'da dünyaya geldi. İlk, orta eğitimini ve 1980 yılında da Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü bitirerek, tüm eğitimini Ankara'da tamamladı. Aynı yıl Kültür Bakanlığı…
Ney sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans Sanatsal Yaşamı: Mûsikî çalışmalarına İmam - Hatip lisesinde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile başlayıp Konya Büyükşehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğunda…
Kemençe ve ud sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans Sanatsal Yaşamı: İlkokulda Keman, lisenin ilk yıllarında Sadi Hoşses'ten Türk musikisi repertuarı, Necdet Varol'dan kanun ve nazariyat dersleri aldım. 1976 yılında Türk musikisi…
Klarnet sanatçısı. Eğitim Durumu: İlköğretim Sanatsal Yaşamı: Faydalandığım hocalar; Selahattin İnal, Selahattin Altınbaş ve İsmail Oytun. Çıkardığı CD ve Özel Çalışmaları: TRT Oyun Havaları ve çeşitli sanatçılarla CD çalışmalarım var.Kaynak:…
Kanun sanatçısı. Eğitim Durumu: İlköğretim Sanatsal Yaşamı: Aile içi müzik ortamından etkilenerek, babam udi Ali Meter'in teşvikiyle çok küçük yaşlarda kanun sazını çalmaya başladım. İlk olarak babamdan Türk müziği ve…
Akagündüz Kutbay 17 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'da Halıcıoğlu semtinde dünyaya geldi. Babası Telsiz Telgraf İdaresi memurlarından Mehmed Zeki Bey, annesi Hacer Münibe Hanım'dır. Çocukluğu zor şartlarda geçmiş, Eyüp Ortaokulu'nı ikinci…
Ney sanatçısı. Eğitim Durumu: Lise Sanatsal Yaşamı: Neyzen Arif Biçer ve Neyzen Selami Bertuğ'dan ney dersleri aldım. Ayrıca 1981 senesi TRT’ nin düzenlediği stajyer sanatçı kurslarında TRT'nin kıymetli ve konusunda…