Saz sanatçılarımız

Saz sanatçılarımız (128)

Ön planda görünen ses sanatçılarımızın yorumladığı klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimizin, müziğini oluşturdukları halde, arka planda olmaları nedeniyle, genellikle pek çoğunu yeteri kadar tanıyamadığımızı düşündüğüm saz sanatçılarımız.

Kanun sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans 1966 yılında Ankara'da doğdum. 1990 yılında Gazi üniversitesi Müzik eğitimi bölümünden mezun oldum. Kısa bir dönem müzik öğretmenliği yaptım. 1996 yılında Ankara Radyosuna akitli kanun…
Abdi Altınbaş - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbur sanatçısı Abdi Coşkun, 1941 yılında Mürefte'de dünyaya geldi. Beylerbeyi İlkokulu ve Vefa Lisesi'nden sonra İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1963 – 1983 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda korist, tanbur…
Abdi Coşkun - 3.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Tanbur sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans Sanatsal Yaşamı: Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Akagündüz Kutbay, Bekir Sıdkı Sezgin ve Selami Bertuğ’dan faydalandım. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji Bölümü ve Ege Üniversitesi Türk Müziği…
Abdülbâki Gökçen - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Bağlama sanatçısı Abdullah Sözen, 1956 yılında Kayseri Yeşilhisar'da dünyaya geldi. İlk, orta eğitimini ve 1980 yılında da Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü bitirerek, tüm eğitimini Ankara'da tamamladı. Aynı yıl Kültür Bakanlığı…
Abdullah Sözen - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Ney sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans Sanatsal Yaşamı: Mûsikî çalışmalarına İmam - Hatip lisesinde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile başlayıp Konya Büyükşehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğunda…
Ahmed Şahin - 4.3 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Kemençe ve ud sanatçısı. Eğitim Durumu: Lisans Sanatsal Yaşamı: İlkokulda Keman, lisenin ilk yıllarında Sadi Hoşses'ten Türk musikisi repertuarı, Necdet Varol'dan kanun ve nazariyat dersleri aldım. 1976 yılında Türk musikisi…
Ahmet Kadri Rizeli - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Klarnet sanatçısı. Eğitim Durumu: İlköğretim Sanatsal Yaşamı: Faydalandığım hocalar; Selahattin İnal, Selahattin Altınbaş ve İsmail Oytun. Çıkardığı CD ve Özel Çalışmaları: TRT Oyun Havaları ve çeşitli sanatçılarla CD çalışmalarım var.Kaynak:…
Ahmet Kuşgöz - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kanun sanatçısı. Eğitim Durumu: İlköğretim Sanatsal Yaşamı: Aile içi müzik ortamından etkilenerek, babam udi Ali Meter'in teşvikiyle çok küçük yaşlarda kanun sazını çalmaya başladım. İlk olarak babamdan Türk müziği ve…
Ahmet Meter - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.