Şairlerimiz

Şairlerimiz (179)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziği eserlerimizin güftekârları. Söz yazarlarımız - Şairlerimiz.

Kökeni itibariyle Timur'dan kaçıp Kütahya'ya yerleşen Pir Baba Sultan-ı Horasani'nin soyundan gelen Ebubekir Dede ailesine mensup olan Abdülbâki Baykara, 20 Temmuz 1883 tarihinde dünyaya gelmiştir. Abdülbâki Baykara'nın doğup yetiştiği Yenikapı…
Ziyâ Paşa, 1825 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Abdülhamid Ziyâeddin'dir. Beyazıt Rüştiyesı'ni bitirdi. Özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrendi. Sadaret Mektubî Kalemi'ne devam etti. Mustafa Reşid Paşa'nın yardımıyla 1855…
Ahmet Çuhacı, 1950 yılında Konya'nın Çavuş köyünde dünyaya geldi. ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle, değişik yörelerde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve…
Ahmet Haşim, 1885 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Pek çok âlim yetiştirmiş, eski ve yaygın bir aile olan Âlûsizâde'lere mensuptur. 1894 yılında İstanbul'a geldi. Ahmed Haşim, babasının Arap vilayetlerinde memurluk yapmasından…
1926 yılında Görele'de dünyaya gelen şair ve sanatçı Ahmet Kaçar, Giresun'un yetiştirdiği ünlü simaların başında gelir. Karadeniz insanının özgün ve hoşa giden tüm kişilik yapısını, hem kendi kişiliğinde, hem de…

Sitemdeki ilgili sayfalar