Şairlerimiz

Şairlerimiz (182)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziği - Türk halk müziği eserlerimizin güftekârları - söz yazarları - şairleri ve sitemde bulunan eserlerinin sözleri ve eserlerinin diğer ayrıntılı bilgileri.

Kökeni itibariyle Timur'dan kaçıp Kütahya'ya yerleşen Pir Baba Sultan-ı Horasani'nin soyundan gelen Ebubekir Dede ailesine mensup olan Abdülbâki Baykara, 20 Temmuz 1883 tarihinde dünyaya gelmiştir. Abdülbâki Baykara'nın doğup yetiştiği Yenikapı…
Ziyâ Paşa, 1825 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Abdülhamid Ziyâeddin'dir. Beyazıt Rüştiyesı'ni bitirdi. Özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrendi. Sadaret Mektubî Kalemi'ne devam etti. Mustafa Reşid Paşa'nın yardımıyla 1855…
Ahmet Çuhacı, 1950 yılında Konya'nın Çavuş köyünde dünyaya geldi. ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle, değişik yörelerde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve…
Ahmet Haşim, 1885 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Pek çok âlim yetiştirmiş, eski ve yaygın bir aile olan Âlûsizâde'lere mensuptur. 1894 yılında İstanbul'a geldi. Ahmed Haşim, babasının Arap vilayetlerinde memurluk yapmasından…
1926 yılında Görele'de dünyaya gelen şair ve sanatçı Ahmet Kaçar, Giresun'un yetiştirdiği ünlü simaların başında gelir. Karadeniz insanının özgün ve hoşa giden tüm kişilik yapısını, hem kendi kişiliğinde, hem de…
Ahmet Refik Altınay, 1880 yılında İstanbul'da Beşiktaş Valide Çeşmesi'nde dünyaya geldi. Sırasıyla Beşiktaş Vişnezade İlkokulu'nu, Beşiktaş Askeri Orta Okulu'nu ve Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1898 yılında, daha 18 yaşındayken Kara…
Ahmet Selçuk İlkan, 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini de Adana'da tamamladı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1973 yılında yüksek…
Aka Gündüz, 1886 yılında Selanik'e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Enis Avni'dir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise, Aka Gündüz adıyla eserler verdi.…
Merhum Hâfız Ali Rıza Sağman yalnız mûsikî hayatımızın değil, tüm kültür hayatımızın gizli kalmış değerlerinden biridir. Bestekâr ve hânendeliğinin yanı sıra özellikle dînî mûsikî sahasına derin vukûfiyeti onun sadece bir…
Şiirlerim 42 yıldan beri aşkı ve ızdırabı dile getirmiştir. Hiçbir zaman melânkolik olmadım. Tabiatın güzelliklerini ve bazen de ızdıraplarını gördüğüm gibi yazdım. Rötuş bilmem. Şiir fotoğrafçılığı da hiç yapmadım. İlhâmımı…