Gönül verenlerimiz

Gönül verenlerimiz (62)

Türkülerimizi; yörelerimizdeki kaynaklarının aklından, Türk halk müziği repertuarına taşıyarak, Türk halk müziği kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, türkülerimize gönül verenlerimize ait bilgiler ve sitemde ayrıntılı bilgileri bulunan ait oldukları eserlerin bağlantıları.

Abdullah Gündüz, 1952 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Mucur'da, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. 1977 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler yüksek Okulu, Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi.…
Adnan Ataman, 1926 yılında, İatanbul - Çengelköyde dünyaya geldi. Babası, Sadi Yaver Ataman, annesi, Fatma Pakize Hanım'dır. İlk ve orta öğrenimini çocukluk yıllarını geçirdiği Karadeniz Ereğlisi, Safranbolu ve Kastamonu'da tamamladı.…
Ahmet Gazi Ayhan, 5 mart 1921 yılında Kayseri'nin Endürlük köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet öldüğünde henüz 3 yaşında olan Ayhan, annesi Hanımın'ın köyü Akçakaya'da büyümüş ve ilkokul tahsilini Zencidere'de yapmıştır.…
Ahmet Günday 1944 yılında Fethiye'de Günlükbaşı Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, Ortaokulu Fethiye'de bitirdi. İzmir Askeri Hava Lisesi, Nazilli Öğretmen Okulu, İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü mezunudur. 5 yıl öğretmenlik…
Ahmet İnegöllü, 1908 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda sesinin gürlüğü ve güzelliği ile dikkat çeken Ahmet İnegöllü, babasının engellemelerine rağmen türkülerden hiçbir zaman vazgeçememiş, baba mesleği olan yemeniciliği ve kavaflığın…
Ahmet Yamacı, 1926 yılında Burdur'un Tefenni ilçesinde dünyaya geldi. Bölgenin en iyi müzisyenlerinden biri olarak bilinen ve 3 yaşındayken kaybettiği babası, yörede Çil Mehmet adıyla anılırdı. Annesi ise Kasap Halil'in…
Ali Ekber Çiçek,1938 yılında Erzincan'ın Ulalar köyünde dünyaya geldi. 1939 yılındaki Erzincan depreminde babası öldü. Çok küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye başladı. Potim İsmail Dede ve Emin Tabak Dede'den ilk bağlama…
Altan Demirel, 1950 yılında Amasya'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise öğreniminin bir bölümünü Amasya'da okudu. 1977 yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden (Eğitimde Psikolojik Hizmetler) mezun oldu. Ankara Özel Yükseliş Lisesinde…
Arif Şentürk: Rumeli türkülerinin kaynak kişisi, derlemecisi ve yorumcusu. 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında…
Asıl adı İsmail Aydın olan Âşık Daimî, 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 17 Nisan 1983 tarihinde vefat etti. 4 - 5 yaşlarında ailesiyle birlikte Tercan'a, buradan da asıl memleketi…