Ûdî Hasan Sabri Bey'in hayatı ve eserleri

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
 • Âmâ Hasan Bey olarak da bilinen Hasan Sabri Bey, 1868 yılında Şemsipaşa'daki "Delinin Yalısı"nda dünyaya geldi.
 • Babası askeri doktorlardan Reşit Paşa, annesi Şam valiliğinde bulunmuş olan Mustafa Paşa'nın kızı Zehra Hanımdır.
 • Resmi bir okulda değil özel öğrenim görerek yetiştirildi.
 • "Maarif Nezareti Meclis Kalemi"nde memuriyete başladı.
 • Bu görevi, 1908 yılında Meşrutiyet'in ilânından sonra kadro kısıtlanması sonucu açıkta kalıncaya kadar devam etti.
 • İyi Fransızca bilirdi.
 • Gözleri doğuştan zayıftı ve yaşı ilerledikçe büsbütün göremez oldu.
 • Önceleri Aksaray'da, sonraları Kanlıca'da, daha sonra Üsküdar'da Paşa kapısı karşısında bulunan evinde oturdu.
 • 21 Mart 1922 tarihinde burada öldü ve Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 • Hasan Bey ilk mûsiki çalışmalarına, Şam'da bulunduğu sıralarda bir mûsikişinastan kanun çalmasını öğrenmiş olan annesinden ders alarak başladı.
 • Biraz ilerlettikten sonra kanuni Mike'den kanun ve nota dersleri aldı; Hamparsum notası öğrendi.
 • Ud hocası Beşiktaş'lı Cemal Bey'dir. Hayık Usta'dan da Batı notasını öğrenmişti.
 • Memuriyette ayrıldıktan sonra özel mûsiki dersleri verdi, öğrenci yetiştirdi.
 • Divanyolu'nda Leon Hanciyan'ın başkanlığında açılan "Darülmûsiki"de bir süre icrakâr ve hoca olarak çalıştı.
 • Çok titiz yaratılışlı, güzel giyinen bir kimseydi.
 • Bestekâr olarak da güzel eserler veren Hasan Bey, hüseyni makamında bir peşrev olmak üzere kırk kadar eser besteledi.
 • Kendi eli ile yazmış olduğu notalarının çoğu "Kumkapı - Nişancı Yangını"nda yanmıştır. Kaynak: eksd.org.tr
Okunma 790 defa Son Düzenlenme Perşembe, 15 Haziran 2017 20:47

Yorum Ekle

Yorumunuz, onaylandıktan sonra görünecektir...