Sultan 2. Mahmûd Han'ın hayatı ve eserleri

Öğeyi Oyla
(6 oy)
 • Sultan 2. Mahmûd Han, 30. Osmanlı padişahıdır.
 • I. Abdülhamid ile Nakş-ı Dil Valide Sultan'ın oğludur.
 • 20 Temmuz 1785 çarşamba günü istanbul'da dünyaya geldi.
 • 28 Temmuz 1808 tarihinde kardeşi IV. Mustafa'nın yerine tahta geçti.
 • 31 yıl 4 gün saltanat süren II. Mahmud, 1839 yılında 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece öldü. Bugün istanbul Divanyolu'nda (Türbe) diye anılan yerde bulunan türbesine gömüldü.
 • Osmanlı împaratorluğu'nda gerçekleştirilen yenileşme, batıya açılma hareketlerinin başlatıcısıdır.
 • Musikiyi, amca oğlu olan ve kendisini evladı gibi seven büyük müzisyen III. Selim'den öğrendi, iyi bir tanburî ve neyzen olarak yetişti, aynı zamanda iyi bir hanende idi.
 • Bestekar olarak amca oğlunun derecesine varamamışsa da, II. Mahmud da zevkli ve değerli bir bestekar olarak Türk musikisi literatürüne girmiştir. Saltanatı döneminde Türk musikisinde çok büyük bestekarlar yetişmiştir.
 • Saray faslında bulunan hanendeler: Dede Efendi, Dellalzade İsmail Efendi, Kömürcüzade Hafız Efendi, Basmacı Abdi Efendi, Şakir Ağa, Çilingirzade Ahmed Ağa, Suyolcuzâde Salih Efendi gibi çok büyük ve değerli bestekarlardı. Saz çalanlar da aynı derecede üstad kişilerdi. Numan Ağa, Zeki Mehmed Ağa gibi ünlü tanburîlerin yanı sıra, Kazasker Mustafa îzzet Efendi gibi büyük bir neyzen ve Rıza Efendi gibi üstat bir kemanî saray faslının sazendeleriydiler.
 • II. Mahmud'un bestelediği 25 eser bugün elde bulunmaktadır. Bu eserlerden biri, kendi kurduğu Asakir-i Mansüre-i Muhammediye ordusu için bestelediği Acemaşiran makamındaki marştır. Bu sebeple de Türkiye'de marş besteleyen ilk müzisyen olma sıfatım kazanmıştır.
 • Batı müziğini de yurda sokan II. Mahmud'dur.
 • Adlî mahlasıyla şiirler de yazan bu değerli padişah ve sanatkar, hattat olarak da ünlüdür. Özellikle (Celî) tarzı yazıda büyük başarı elde etmiştir.
 • Diğer birçok Osmanlı padişahı gibi, II. Mahmud da Mevlevî idi.

Okunma 6320 defa Son Düzenlenme Perşembe, 15 Haziran 2017 20:27

Yorum Ekle

Yorumunuz, onaylandıktan sonra görünecektir...