Rıfat Bey'in hayatı ve eserleri

Öğeyi Oyla
(6 oy)
  • Rıfat Bey, 1820 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tanburî Keçi Ârif Mehmed Ağa, annesi Dede Efendi'nin büyük kızı Hatice Hanım'dır.
  • Genç yaşta Enderûn'da, yani Osmanlı sarayının eğitim merkezinde öğrenim gördü.
  • Padişahın yakın çevresindeki görevliler anlamına gelen musâhipler arasına seçildi.
  • Sarayın başmüezzini Enderûn'un üstad musiki hocası, Fasl-ı Hümâyun adı verilen, padişahın fasıl topluluğunun ser-hânendesi oldu.
  • Saraydaki musiki merkezinin Türk Musikisi bölümünün müdürlüğünü yaptı.
  • Mevlevî olan Rifat Bey çok güzel bir sese sahipti. Muhayyerkürdî makamını ilk defa kullanan bestekârdı.
  • İki yüz seksen kadar eseri günümüze ulaşmıştır.
Okunma 6823 defa Son Düzenlenme Perşembe, 15 Haziran 2017 19:27
Rıfat Bey'in hayatı ve eserleri - 4.3 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.

Yorum Ekle

Yorumunuz, onaylandıktan sonra görünecektir...