Halifezâde Tâhir Efendi'nin hayatı ve eserleri

Öğeyi Oyla
(2 oy)
  • Halifezâde Tâhir Efendi, İstanbul'da dünyaya geldi.
  • Adı Mehmed'dir. Babası Dîvân-ı Hümâyun halifeliği yaptığından "Halîfezâde" lâkabıyla tanındı.
  • III. Osman devrinde (1754 - 1757) şöhrete ulaştı ve şöhreti III. Mustafa döneminde (1757 - 1774) sürdü.
  • Divan kâtipliği görevinde iken 1774 yılında vefat etti.
  • Tâhir Efendi nüktedan ve hoşsohbet kişiliğinin yanı sıra, şairliği ve özellikle mûsikişinaslığı ile tanınmıştır.
  • "Tâhir" mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerine güfte mecmualarında rastlanmaktaysa da, bir divanı bilinmemektedir.
  • Silâhdarzâde ve Bağdatlı Şefkat tezkirelerinde onun "cemî-i maârifte yegâne, husûsan ilm-i mûsikîde hâce-i zaman" olduğu ifade edilmektedir.
  • El yazması bazı güfte mecmualarında dinî eserlerine de rastlanan Tâhir Efendi, daha çok din dışı sahadaki sözlü eserleri ve saz eserleriyle tanınmıştır.
  • Sadeddin Nüzhet Ergun onun, güfteleri Abdülahad Nûri'ye ait üç ilâhisinin metnini antolojisinde neşretmiştir.
  • Yılmaz Öztuna'nın listesini verdiği; peşrev, beste, ağır semâi ve yürük semâi formunda toplam yedi eserinden peşrev dışındakiler, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarında mevcuttur. Kaynak: diyanetislamansiklopedisi.com
Okunma 668 defa Son Düzenlenme Perşembe, 15 Haziran 2017 21:08
Halifezâde Tâhir Efendi'nin hayatı ve eserleri - 3.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.

Yorum Ekle

Yorumunuz, onaylandıktan sonra görünecektir...