Bestekârlarımız

Bestekârlarımız (277)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziğinin; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr, kârçe, kanto ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları. Bu bestekârlarımızın, sitemde ayrıntılı olarak bulunan eserlerinin bağlantıları.

Abdülhalim Ağa'nın 1708 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Genç yaşında Enderun'a alınarak "Lale Devri" nin zevk ve sanat anlayışının egemen olduğu yıllarda olgunlaştı. Enderun'da başarılı bir öğrenci olduğu, düzenli bir şekilde terfi ettiği ve "Çavuşluk" rütbesine kadar yükseldiği bazı…
Abdülhalim Ağa'nın hayatı ve eserleri - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
1360 yılında Meraga'da dünyaya gelen İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden biri olan Fars kökenli Abdülkâdir-i Merâgî (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R. Uslu'nun tespit ettiği gibi oğlu Abdülaziz'i, kendisine ithaf…
Abdülkâdir-i Merâgî'nin hayatı ve eserleri - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Abdullah Yüce, 4 Aralık 1920 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da dünyaya geldi. Annesi Sultan Hanım, babası Hafız İsa Efendi'dir. Çocukluğu fakirlik içinde Eyüp Sultan'da geçti. Reşadiye 36. ve 37. ilkokullarında okudu. Tahsilini ortaokuldan terk etti. 1942 yılında askere gitti ve 4…
Abdullah Yüce'nin hayatı ve eserleri - 4.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 15 kişi oy kullanıldı.
Ahmet Arifî Bey, 1855 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Harputludur. Babası İlmiye sınıfından Mustafa Faik Efendi'dir. İlkokul öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra, babasının kadı olarak bulunduğu Ruscuk'ta rüştiyeyi bitirdi; medrese öğrenimi görerek "İcâzet" aldı. İlk memuriyetine 1866 yılında "Tuna Vilâyeti…
Ahmet Arifî Bey'in hayatı ve eserleri - 3.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
1928 yılında dünyaya gelen Ahmet Bâki Çallıoğlu, ilk ve orta öğrenimini babasının görevi nedeniyle doğu ve güney illerinde, müzik tahsilini ise İstanbul Konservatuvarında yapmıştır. İstanbul radyosunda konserler vermiş, 1948 yılında Vedat Örfi Bengü'nün yönettiği "Canavar" adlı filme fon müziği besteleyerek…
Ahmet Bâki Çallıoğlu'nun hayatı ve eserleri - 4.2 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 13 kişi oy kullanıldı.
Türk musikisi uzmanı, bestekâr ve ses sanatçısı Ahmet Çağan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul radyosuna girmiştir. Türk sanat müziği icra heyetinde solist ve koro şefi olarak görevini sürdürdüğü sırada, FMV Işık Lisesinde de fizik - kimya öğretmeni olarak…
Ahmet Çağan'ın hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler - 3.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
1862 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Ahmet Mithat Güpgüpoğlu, 1894 yılında bitirdiği Mülkiye mektebi'nden sonra sırasıyla; Haymana, Karaisalı, Zile, Şam, Tavas, Kuşadası ve Kerpe kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1912 yılında getirildiği Gümüşhane mutasarrıflığı'ndan 1915 yılında emekliye ayrıldı. 100'e yakın bestesi bulunan Ahmet…
Ahmet Mithat Güpgüpoğlu'nun hayatı ve eserleri - 4.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 7 kişi oy kullanıldı.
Ahmed Rasim Bey, 1864 yılında İstanbul'un Fatih semtinde, Sarıgüzel'de dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı Menteşeoğulları'ndan Bahaeddin Efendi, annesi çerkes asıllı Nevber Hanımdır. Bahaeddin Efendi küçük yaşında ailesi ile birlikte Konya'nın Ermenek ilçesine gelmiş, burada büyümüş, daha sonra Kıbrıs'a dönerek posta -…
Ahmet Râsim'in hayatı ve eserleri - 4.5 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 12 kişi oy kullanıldı.
Ahmet Şefik Gürmeriç, Balkanlar'da bugün Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Cisr-i Mustafapaşa'da doğmuş olan Türk müzisyeni ve nazariyat öğretmenidir. İstanbul'da kâlpten 63 yaşında ölmüştür. Diyarbekir'li Edip Efendi'nin torunu ve 1914'de Çanakkale'de şehit olan Ahmed Nedîm Efendi'nin oğludur. Annesi, Rıfat Ağa'nın…
Ahmet Şefik Gürmeriç'in hayatı ve eserleri - 4.4 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 8 kişi oy kullanıldı.
Ses sanatçısı, bestekar ve film oyuncusu. Ahmet Üstün, 1925 yılında dünyaya gelmiş ve 19 Şubat 1988 tarihinde vefat etmiştir. Kabristanı Feriköy mezarlığındadır. 1950'li yılların yıldızlarındandı. Bu yıllarda "Oğlum için" filminin müziğini yapmış, Estergon Kalesi filminde başrol ve İstanbul geceleri filmlerinde…
Ahmet Üstün'ün hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler - 4.5 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 8 kişi oy kullanıldı.