Bestekârlarımız

Bestekârlarımız (277)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziğinin; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr, kârçe, kanto ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları. Bu bestekârlarımızın, sitemde ayrıntılı olarak bulunan eserlerinin bağlantıları.

Abdülhalim Ağa'nın 1708 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Genç yaşında Enderun'a alınarak "Lale Devri" nin zevk ve sanat anlayışının egemen olduğu yıllarda olgunlaştı. Enderun'da başarılı bir öğrenci olduğu, düzenli…
Abdülhalim Ağa'nın hayatı ve eserleri - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
1360 yılında Meraga'da dünyaya gelen İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden biri olan Fars kökenli Abdülkâdir-i Merâgî (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında…
Abdülkâdir-i Merâgî'nin hayatı ve eserleri - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdullah Yüce, 4 Aralık 1920 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da dünyaya geldi. Annesi Sultan Hanım, babası Hafız İsa Efendi'dir. Çocukluğu fakirlik içinde Eyüp Sultan'da geçti. Reşadiye 36. ve 37. ilkokullarında okudu.…
Abdullah Yüce'nin hayatı ve eserleri - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 9 adet oyu var.
Ahmet Arifî Bey, 1855 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Harputludur. Babası İlmiye sınıfından Mustafa Faik Efendi'dir. İlkokul öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra, babasının kadı olarak bulunduğu Ruscuk'ta rüştiyeyi bitirdi; medrese…
Ahmet Arifî Bey'in hayatı ve eserleri - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
1928 yılında dünyaya gelen Ahmet Bâki Çallıoğlu, ilk ve orta öğrenimini babasının görevi nedeniyle doğu ve güney illerinde, müzik tahsilini ise İstanbul Konservatuvarında yapmıştır. İstanbul radyosunda konserler vermiş, 1948 yılında…
Ahmet Bâki Çallıoğlu'nun hayatı ve eserleri - 4.4 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 11 adet oyu var.
Türk musikisi uzmanı, bestekâr ve ses sanatçısı Ahmet Çağan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul radyosuna girmiştir. Türk sanat müziği icra heyetinde solist ve koro şefi olarak görevini sürdürdüğü…
Ahmet Çağan'ın hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler - 4.4 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
1862 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Ahmet Mithat Güpgüpoğlu, 1894 yılında bitirdiği Mülkiye mektebi'nden sonra sırasıyla; Haymana, Karaisalı, Zile, Şam, Tavas, Kuşadası ve Kerpe kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1912 yılında getirildiği Gümüşhane…
Ahmet Mithat Güpgüpoğlu'nun hayatı ve eserleri - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 6 adet oyu var.
Ahmed Rasim Bey, 1864 yılında İstanbul'un Fatih semtinde, Sarıgüzel'de dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı Menteşeoğulları'ndan Bahaeddin Efendi, annesi çerkes asıllı Nevber Hanımdır. Bahaeddin Efendi küçük yaşında ailesi ile birlikte Konya'nın Ermenek…
Ahmet Râsim'in hayatı ve eserleri - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 11 adet oyu var.