Sanatçılarımız

Sanatçılarımız (1022)

Şarkılarımızın, saz eserlerimizin, türkülerimizin; bestekarları - bestecileri, şairleri - söz yazarları, kaynak kişileri, derleyenleri, ses sanatçıları ve saz sanatçıları. Sitemde, bu sanatçılarımızla ilgili olarak bulunan eserlerin bağlantıları.

Alt Kategoriler

Bestekârlarımız

Bestekârlarımız (277)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziğinin; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr, kârçe, kanto ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları. Bu bestekârlarımızın, sitemde ayrıntılı olarak bulunan eserlerinin bağlantıları.

Devam...
Şairlerimiz

Şairlerimiz (187)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziği - Türk halk müziği eserlerimizin güftekârları - söz yazarları - şairleri ve sitemde bulunan eserlerinin sözleri ve eserlerinin diğer ayrıntılı bilgileri.

Devam...
Ses sanatçılarımız

Ses sanatçılarımız (368)

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği; şarkılarını, bestelerini, semailerini, karlarını, karçelerini, kantolarını, türkülerini ve uzun havalarını seslendiren ses sanatçılarımız hakkında bilgiler. Bu sanatçılarımızın seslendirdiği ve sitemde ayrıntılı bilgileri bulunan eserlerin bağlantıları. 

Devam...
Saz sanatçılarımız

Saz sanatçılarımız (128)

Ön planda görünen ses sanatçılarımızın yorumladığı klasik Türk müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimizin, müziğini oluşturdukları halde, arka planda olmaları nedeniyle, genellikle pek çoğunu yeteri kadar tanıyamadığımızı düşündüğüm saz sanatçılarımız.

Devam...
Gönül verenlerimiz

Gönül verenlerimiz (62)

Türkülerimizi; yörelerimizdeki kaynaklarının aklından, Türk halk müziği repertuarına taşıyarak, Türk halk müziği kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, türkülerimize gönül verenlerimize ait bilgiler ve sitemde ayrıntılı bilgileri bulunan ait oldukları eserlerin bağlantıları.

Devam...