Türk sanat müziği sitesinde neler var?

salih-bora

2009 yılının Ağustos ayında, "tek başıma" sâhibi ve yapımcısı olarak kurduğum turksanatmuzigi.org sitemi, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yaptım. Bu borcumu, kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan müziğimizi; tanıtmaya, hatırlatmaya ve dolayısıyla da korumaya, sitem aracılığı ile, az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora

Sitem, 2.162 adet Türk sanat müziği şarkıları (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 84 adet saz eseri (saz semaileri ve peşrev), 459 adet Türk halk müziği türküleri, sadece bu eserlerin; 2.686 adet notası, 54 adet makamı, 32 adet usûlü, 277 adet bestekârı, 186 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 371 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.667 sayfadır. Üye sayısı: 9.180

Süleyman Nazif'in hayatı ve bestelenen şiirleri

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
 • 1870 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Süleyman Nazif, Servet-i Fünun dönemi yazarlarındandır.
 • Babası, şair ve tarihçi Said Paşa, annesi bir aşiret liderinin kızı olan Ayşe Hanım'dır. Şair Faik Ali Ozansoy'un ağabeyidir.
 • Fransızca ve Arapçayı özel eğitim alarak öğrendi. Vatan, millet ve özgürlük konularına ilgi duydu.
 • II. Abdülhamit dönemine karşı çıkarak Paris'e gitti ve sekiz ay kaldı.
 • Dönüşünde vilâyet mektupçusu olarak sürgüne gönderildi.
 • Meşveret adlı gazetede yazılar yazdı.
 • II. Meşrutiyet döneminden sonra Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağdat valiliklerinde bulundu.
 • İstanbul'a dönünce İstanbul'un işgaline karşı yaptığı konuşmalar ve Kara Bir Gün başlıklı makalesi nedeniyle kurşuna dizilmekten son anda kurtuldu.
 • Ateşli, sert konuşmaları yüzünden işgal kuvvetlerince Malta'ya sürüldü.
 • Sürgünden dönünce yeniden gazeteciliğe başladı ve ölünceye dek Resmî Gazete'de yazdı.
 • Gizli Figanlar adlı kitabını Namık Kemâl'in etkisinde kalarak yazdı.
 • Toplumsal ve ulusal davaları savunan düşüncelerini ve duygularını çarpıcı, vurgulu ve uyumlu bir biçimde açıkladı. Şiirlerinden çok iyi bir düz yazı ustası olarak ünlendi.

Başlıca yapıtları şunlardır:

 1. Gizli Figanlar (İlk şiirleri, 1906),
 2. Fırak-ı Irak (1918),
 3. Düz yazı; Batarya ile Ateş (1917),
 4. Tarihin Yılan Hikâyesi (1922),
 5. Çal Çoban Çal (1923),
 6. Düz yazı ile karışık şiirleri; Malta Geceleri (1924),
 7. Mehmet Âkif (1924),
 8. Fuzulî (1926),
 9. İki Dost (İnceleme - 1926)
Okunma 6455 defa Son Düzenlenme Pazar, 23 Ekim 2016 20:49
Süleyman Nazif'in hayatı ve bestelenen şiirleri - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yorum eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.