Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin A benim gözüm nûru cilveli yârim isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. *…
İsmâil Hakkı Nebiloğlu'nun Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. *…
Şevki Bey'in Mu'tâd edeli giryeyi zevke hevesim yok isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şevki Bey'in Mu'tâd…
Bimen Şen'in Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Bimen…

Sitemdeki ilgili sayfalar