Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin A benim gözüm nûru cilveli yârim isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği…
A benim gözüm nûru cilveli yârim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler isimli Yegâh makamındaki Türk sanat…
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsmâil Hakkı Nebiloğlu'nun Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter isimli Yegâh…
Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur isimli Yegâh makamındaki Türk…
Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Mu'tâd edeli giryeyi zevke hevesim yok isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Mu'tâd edeli giryeyi zevke hevesim yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini isimli Yegâh makamındaki Türk sanat…
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir isimli Yegâh makamındaki Türk sanat…
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Büyük Osman Bey'in Yegâh makamındaki Türk sanat müziği peşrevinin notası. * Tanburî Büyük Osman…
Tanburî Büyük Osman Bey'in yegâh peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.