Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Yegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin A benim gözüm nûru cilveli yârim isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail Efendi'nin A…
A benim gözüm nûru cilveli yârim notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Dellâlzâde İsmail…
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
İsmâil Hakkı Nebiloğlu'nun Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Dellâlzâde İsmail…
Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şevki Bey'in Mu'tâd edeli giryeyi zevke hevesim yok isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şevki Bey'in Mu'tâd edeli giryeyi…
Mu'tâd edeli giryeyi zevke hevesim yok notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Bimen Şen'in Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Bimen Şen'in Ne…
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinın notası. * Dellâlzâde İsmail…
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Büyük Osman Bey'in Yegâh makamındaki Türk sanat müziği peşrevinin notası. * Tanburî Büyük Osman Bey'in Yegâh makamındaki Türk sanat müziği peşrevinin;…
Tanburî Büyük Osman Bey'in yegâh peşrevinin notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.