Uşşak makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (147)

Sitemde bulunan Uşşak makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Enderunî Ali Bey'in Affeyle günahımı n'olur ey şûh-i pesendim isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği…
Affeyle günahımı n'olur ey şûh-i pesendim notası - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ağlatırlar güldürürler isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ağlatırlar güldürürler notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Münir Nurettin Şelçuk'un Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği gazelinin…
Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Semahat Özdenses'in Akşam oldu hüzünlendim ben yine isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Akşam oldu hüzünlendim ben yine notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Akşam olur kervan çıkar yokuşa isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akşam…
Akşam olur kervan çıkar yokuşa notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ahmet Râsim'in Aman sâki canım sâki doldur doldur da ver isimli Uşşak makamındaki Türk sanat…
Aman sâki canım sâki doldur doldur da ver notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şükrü Tunar'ın Anar ömrünce gönül giden sevgilileri isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Anar ömrünce gönül giden sevgilileri notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Rüştü Eriç'in Anladın da derdime bir lâhza dermân olmadın isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği…
Anladın da derdime bir lâhza dermân olmadın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Alâeddin Şensoy'un Âşık mıyım bilmem neyim isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Âşık mıyım bilmem neyim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nasibin Mehmet Yürü'nün Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş isimli Uşşak makamındaki Türk sanat…
Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Aşk oduna yandı gönül isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aşk oduna yandı gönül -Uşşak makamı- notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enderunî Ali Bey'in Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği…
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemâl Emin Bara'nın Bağı hüsnün o güzel gülleri soldu isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği…
Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Alâeddin Şensoy'un Bahar vakti gelecektin isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Alâeddin…
Bahar vakti gelecektin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 10