Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Şükrü Tunar'ın Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şükrü Tunar'ın…
Zeki Ârif Ataergin'in Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği ilâhîsinin notası. * Zeki Ârif…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail…
Fehmi Tokay'ın Gönül vermişken el çektim güzelden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fehmi Tokay'ın Gönül vermişken…

Sitemdeki ilgili sayfalar