Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Cinuçen Tanrıkorur'un Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Cemâl…
Rahmi Bey'in Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Geçti…
Fehmi Tokay'ın Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki peşrevinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki saz semâîsinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri…
Ahmet Irsoy'un Nazlım ne kadar güzel yüzün var isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Ahmet Irsoy'un…
Hacı Sâdullah Ağa'nın O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin…