Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Cinuçen Tanrıkorur'un Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir isimli Tâhir bûselik makamındaki…
Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat…
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz isimli Tâhir bûselik makamındaki…
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki peşrevinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki…
Kemânî Rızâ Efendi'in tâhir bûselik peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki saz semâîsinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik…
Kemânî Rızâ Efendi'in tâhir bûselik saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ahmet Irsoy'un Nazlım ne kadar güzel yüzün var isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Hacı Sâdullah Ağa'nın O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün isimli Tâhir bûselik makamındaki…