Sûzinâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (46)

Sitemde bulunan Sûzinâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanbura'cı Osman Pehlivan'ın A benim mor çiçeğim isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbura'cı Osman Pehlivan'ın A benim mor…
Muzaffer İlkar'ın Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Muzaffer İlkar'ın Aşkımda vefâ bekler iken…
Erol Sayan'ın Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Aylardır gül yüzünü…
Yesâri Asım Arsoy'un Ayrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yesâri Asım Arsoy'un…
Hacı Ârif Bey'in Beni bîzâr ederken serzenişler isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hacı Ârif Bey'in Beni bîzâr ederken…
Lâtif Ağa'nın Benim yârem gibi yâre bulunmaz isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lâtif Ağa'nın Benim yârem gibi yâre…
Selânikli Ahmet Bey'in Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selânikli Ahmet Bey'in…
Rahmi Bey'in Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Bir sihr-i tarâb…
Osman Nihat Akın'ın Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Osman Nihat Akın'ın…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Dedim ey gönül sultânı isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Dedim ey gönül…