Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Sultan 3. Selim'in A gönül cür’a mıyız ka’r-ı penâh eyleyelim isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. *…
Sultan 3. Selim'in Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor isimli Sûzidilârâ makamındaki yürük semainin notası. * Sultan…
Sultan 3. Selim'in Çîn-i gîsûsuna zencîr-i teselsül dediler isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3. Selim'in…
Sultan 3. Selim'in Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan…
Sultan 3. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki peşrevinin notası. * Sultan 3. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.

Sitemdeki ilgili sayfalar