Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Sitemde bulunan Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Sultan 3. Selim'in A gönül cür’a mıyız ka’r-ı penâh eyleyelim isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Sultan 3.…
A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor isimli Sûzidilârâ makamındaki yürük semainin notası. * Sultan 3. Selim'in…
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Çîn-i gîsûsuna zencîr-i teselsül dediler isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3. Selim'in Çîn-i gîsûsuna…
Çîn-i gîsûsuna zencîr-i teselsül dediler notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3. Selim'in…
Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki peşrevinin notası. * Sultan 3. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.
Sultan 3. Selim'in sûzidilârâ peşrevinin notası - 3.5 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.