Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar…
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Hacı…
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Tanburî Ali…
Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile…
Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede…
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla…
Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn…
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker Mustafa İzzet…
Şemseddin Ziya Bey'in (TRT) Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şemseddin Ziya…
Avni Anıl'ın Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Avni Anıl'ın Gül biraz…