Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Bimen Şen'in Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Bimen Şen'in Al sazını sen…
Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle notası - 3.3 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Lem'î Atlı'nın Andıkça geçen günleri hasretle derinden isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lem'î Atlı'nın Andıkça geçen günleri hasretle…
Andıkça geçen günleri hasretle derinden notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Mustafa Sunar'ın Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Sunar'ın Aşkın karanlık…
Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yesâri Asım Arsoy'un Biz Çamlıca'nın üç…
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yesâri Asım Arsoy'un Biz…
Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Santurî Ethem Efendi'nin Bu gülzârın yine bir nev bahârı isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Santurî Ethem Efendi'nin Bu…
Bu gülzârın yine bir nev bahârı notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Münir Nurettin Selçuk'un Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Münir Nurettin…
Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Hammâmîzade İsmail…
Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof. Dr. Alâeddin…
Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Santurî Ethem Efendi'nin Güller açmış bülbül olmuş bî-karar isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Santurî Ethem Efendi'nin Güller açmış…
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.