Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Sitemde bulunan Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof. Dr. Alâeddin…
Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Hikmet Bey'in Ben esir-i handenim üftadenim ey gültenim isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Hikmet Bey'in Ben…
Ben esir-i handenim üftadenim ey gültenim notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lâvtacı Hristo'nun Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lâvtacı Hristo'nun Cihan leyl ü…
Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi'nin Dil-besteye lûtf-u keremin mâ'hazar eyle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Kömürcüzâde Hâfız Mehmet…
Dil-besteye lûtf-u keremin mâ'hazar eyle notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3 Selim'in Ey serv-i gülzâr-ı vefâ isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3 Selim'in Ey serv-i gülzâr-ı…
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Geçip de karşıma gözlerin süzme isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın…
Geçip de karşıma gözlerin süzme notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cevdet Çağla'nın Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Cevdet Çağla'nın Hicrân gibi…
Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin notası. * Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.
Nâyî Said Dede'nin şevkefzâ saz semâîsinin notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep sensin gönülde ihtilâle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep sensin gönülde…
Sebep sensin gönülde ihtilâle notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Hammâmîzade İsmail…
Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin notası - 5.0 = Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.