Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Sitemde bulunan Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof. Dr. Alâeddin…
Tanbûrî Hikmet Bey'in Ben esir-i handenim üftadenim ey gültenim isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Hikmet Bey'in Ben…
Lâvtacı Hristo'nun Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lâvtacı Hristo'nun Cihan leyl ü…
Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi'nin Dil-besteye lûtf-u keremin mâ'hazar eyle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Kömürcüzâde Hâfız Mehmet…
Sultan 3 Selim'in Ey serv-i gülzâr-ı vefâ isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3 Selim'in Ey serv-i gülzâr-ı…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Geçip de karşıma gözlerin süzme isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın…
Cevdet Çağla'nın Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Cevdet Çağla'nın Hicrân gibi…
Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin notası. * Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.
Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep sensin gönülde ihtilâle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep sensin gönülde…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Hammâmîzade İsmail…