Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Sitemde bulunan Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat…
Ben esir-i handenim üftadenim ey gültenim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Hikmet Bey'in Ben esir-i handenim üftadenim ey gültenim isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği…
Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lâvtacı Hristo'nun Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dil-besteye lûtf-u keremin mâ'hazar eyle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi'nin Dil-besteye lûtf-u keremin mâ'hazar eyle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği…
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3 Selim'in Ey serv-i gülzâr-ı vefâ isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Geçip de karşıma gözlerin süzme notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Geçip de karşıma gözlerin süzme isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği…
Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cevdet Çağla'nın Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği…
Nâyî Said Dede'nin şevkefzâ saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin notası. * Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz…
Sebep sensin gönülde ihtilâle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep sensin gönülde ihtilâle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat…
Tanbûrî Nûman Ağa'nın şevkefzâ peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Şevkefzâ makamındaki peşrevinin notası. * Tanbûrî Nûman Ağa'nın Şevkefzâ makamındaki peşrevinin; ayrıntılı…