Şevk-u tarâb makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (1)

Sitemde bulunan Şevk-u tarâb makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Sultan 3. Selim'in Kapıldım ben bir civana isimli Şevk-u tarâb makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in Kapıldım ben…
Kapıldım ben bir civana notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.