Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (19)

Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Zeki Ârif Ataergin'in Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Zeki…
Sultan 3. Selim'in Bir nev-civane dil müptelâdır isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in Bir…
Kara İsmail Ağa'nin Dem-i visâl o şûha itâbı neylersin isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Kara…
Şemseddin Ziya Bey'in Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şemseddin Ziya Bey'in Denizin…
Yahyâ Nazîm Efendi'nin Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Yahyâ…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail…

Sitemdeki ilgili sayfalar