Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (19)

Sitemde bulunan Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Zeki Ârif Ataergin'in Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat…
Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler notası - 4.4 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Bir nev-civane dil müptelâdır isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bir nev-civane dil müptelâdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kara İsmail Ağa'nin Dem-i visâl o şûha itâbı neylersin isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Dem-i visâl o şûha itâbı neylersin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şemseddin Ziya Bey'in Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yahyâ Nazîm Efendi'nin Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şehsettin Ziya Bey'in Ey hâb-ı nâza kanmayan isimli Şehnaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ey hâb-ı nâza kanmayan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Mustafa Çavuş'un Fırsat bulsam yâre varsam isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Fırsat bulsam yâre varsam notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Gidersen ey sabâ yâre isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gidersen ey sabâ yâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Gönül durmaz su gibi çağlar isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği…
Gönül durmaz su gibi çağlar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemanî Ali Ağa'nın Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği peşrevi'nin notası. * Kemanî Ali Ağa'nın Şehnâz…
Kemanî Ali Ağa'nın Şehnâz peşrevi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemençeci Nikolâki'nin Şehnâz makamındaki saz semâîsinin notası. * Kemençeci Nikolâki'nin Şehnâz makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı…
Kemençeci Nikolâki'nin şehnâz saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2