Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Sitemde bulunan Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Nâlîzâde Ali Dede'nin Bir devlet için çerha temennâdan usandık isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Nâlîzâde Ali Dede'nin…
Zekâi Dede Efendi'nin Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Zekâi…
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da gördüm seni isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da gördüm seni…
Zekâi Dede Efendi'nin Nâz etse nola cihâne ol gül isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Zekâi Dede…
Denizoğlu Ali Bey'in Gönlün alamam - Yolun bulamam isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Denizoğlu Ali Bey'in Gönlün…