Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Nâlîzâde Ali Dede'nin Bir devlet için çerha temennâdan usandık isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Nâlîzâde…
Zekâi Dede Efendi'nin Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası.…
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da gördüm seni isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da…
Zekâi Dede Efendi'nin Nâz etse nola cihâne ol gül isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. *…
Denizoğlu Ali Bey'in Gönlün alamam - Yolun bulamam isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Denizoğlu Ali…

Sitemdeki ilgili sayfalar