Segâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (54)

Sitemde bulunan Segâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın A efendim bu gurbetlik tez bitsin isimli Segâh makamındaki Türk sanat…
Erol Sayan'ın Açılır gonca gül yâr isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Güneri Tecer'in Aşkınla yandım harâb oldum isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Sadettin Kaynak'ın Ayrılık yaman kelime isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin…
Emin Ongan'ın Baharı okşuyor ellerim isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Emin…
Âmir Ateş'in Ben seni unutmak için sevmedim isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ahmet Râsim'in Benim sen nemsin ey dilber isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bimen Şen'in Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme isimli Segâh makamındaki Türk sanat…
Hafız Rıfat Efendi'nin (TRT) Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar isimli Segâh makamındaki Türk…
Page 1 of 6