Şedaraban makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Şedaraban makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (15)

Şedaraban makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Hâşim Bey'in Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hâşim Bey'in Âteş-i aşkınla…
Fâize Ergin'in Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fâize Ergin'in Bâde-i vuslat…
Şemseddin Ziya Bey'in Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyân isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şemseddin Ziya…
Tanbûri İzak Efendi'nin Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Tanbûri İzak…
Kâzım Uz'un Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kâzım…
Sadettin Kaynak'ın Gecemiz kapkara sâki sun elin nur olsun isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın…

Sitemdeki ilgili sayfalar