Sabâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (29)

Sitemde bulunan Sabâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Neyzen Rıza Bey'in Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bahri Altıntaş'ın Bir derde mübtelâyım dertsiz sevda olmuyor isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir derde mübtelâyım dertsiz sevda olmuyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Bir esmere gönül verdim isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bir esmere gönül verdim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Ârif Ataergin'in Bir nigâh et kahrile sen bakma Allah aşkına isimli Sabâ makamındaki Türk…
Bir nigâh et kahrile sen bakma Allah aşkına notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şükrü Tunar'ın Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği…
Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Müren'in Bu aşkın ıztırâbı bilmem ne zaman biter isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği…
Bu aşkın ıztırâbı bilmem ne zaman biter notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cengiz Onural'ın Çok aşığın var diyorlar isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Çok aşığın var diyorlar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Değilsem de sana lâyık efendim isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Değilsem de sana lâyık efendim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Müren'in Doymadım ben gençliğime ömrüme isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Doymadım ben gençliğime ömrüme notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Düş ben gibi bir aşka sadakât ne imiş gör isimli Sabâ makamındaki Türk…
Düş ben gibi bir aşka sadakât ne imiş gör notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Suphi Ziya Özbekkan'ın Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır isimli Sabâ makamındaki Türk…
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Gelmiş değil böyle perî isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Gelmiş değil böyle perî notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Güle sorma o bilmez aşkı sevdayı neş'eyi isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği…
Güle sorma o bilmez aşkı sevdayı neş'eyi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ziya Taşkent'in Günleri sayarak aylardan beri isimli Sabâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Günleri sayarak aylardan beri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2