Rast makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (149)

Sitemde bulunan Rast makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Açılan bir gül gibi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Drama'lı Hasan Hasgüler'in Açılan bir gül gibi isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Gülbenkyan'ın Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Âmed nesîm-i sûbh-u dem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdülkâdir-i Merâgî'nin Âmed nesîm-i sûbh-u dem isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. *…
Anlatayım hâlimi dildâre ben notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Anlatayım hâlimi dildâre ben isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına isimli Rast makamındaki Türk sanat…
Aşk oduna yandı gönül - Rast şarkı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Şenozan'ın Aşk oduna yandı gönül isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed - Rast kâr-ı müşterek notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi ve Reis'ül Küttab Mahmut efendi'nin Aşk-ı tu nihâl-i hayret âmed -…
Aşkım güzel canânım güzel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Neveser Kökdeş'in Aşkım güzel canânım güzel isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Aşkın içimde rüya notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
İrfan Özbakır'ın Aşkın içimde rüya isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * İrfan…
Âsûde fikrim âvârelendi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâfız Yusuf Efendi'nin Âsûde fikrim âvârelendi isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de isimli Rast makamındaki…
Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bahar gelir bülbül öter notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Drama'lı Hasan Hasgüler'in Bahar gelir bülbül öter isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Drama'lı Hasan Hasgüler'in Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm isimli Rast makamındaki Türk sanat…
Bana benden yakınsın her zaman yanımdasın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kâsım İnaltekin'in Bana benden yakınsın her zaman yanımdasın isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Page 1 of 10