Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (18)

Sitemde bulunan Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği…
Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle güzel isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Kassamzâde Mehmet Efendi'nin Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Garbis Efendi'nin Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği…
Page 1 of 2