Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (18)

Sitemde bulunan Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar…
Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki…
Ayrılık yarı ölmekmiş notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle güzel isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle…
Ben görmedim böyle güzel notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yusuf Ziyâ Paşa'nın…
Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Muâllim İsmail Hakkı…
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Münir Nurettin…
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası. * Enfî Hasan…
Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin notası. * Yusuf…
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kassamzâde Mehmet Efendi'nin Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin notası. * Kassamzâde Mehmet…
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Garbis Efendi'nin Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Garbis Efendi'nin Görmek ister…
Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.