Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (18)

Sitemde bulunan Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği…
Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Ayrılık yarı ölmekmiş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle güzel isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ben görmedim böyle güzel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kassamzâde Mehmet Efendi'nin Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Garbis Efendi'nin Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği…
Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cevdet Çağla'nın İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Medenî Aziz Efendi'nin Kırdı geçirdi beni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Kırdı geçirdi beni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enfî Hasan Ağa'nın Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-perva seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-perva seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıfat Çağatay'ın Meyl edip bir gül-i zâre isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Meyl edip bir gül-i zâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2