Nevâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (12)

Sitemde bulunan Nevâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Abdülhamid Ziyâeddin Paşa'nın Nevâ makamındaki saz semâîsinin notası. * Abdülhamid Ziyâeddin Paşa'nın Nevâ makamındaki saz…
Abdülhamid Ziyâeddin Paşa'nın nevâ saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Ben yürürüm yâne yâne isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ben yürürüm yâne yâne notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle isimli Nevâ makamındaki Türk…
Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği…
Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Hicrân gönül belâsı isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin…
Hicrân gönül belâsı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şemseddin Ziya Bey'in Ko sînem âteşe yansın isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ko sînem âteşe yansın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Muntazırım teşrîfine reftâr ile revişine isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Muntazırım teşrîfine reftâr ile revişine notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Âmâ Kadri Efendi'nin Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği…
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Cemil Bey'in Nevâ makamındaki Peşrevi'nin notası. * Tanbûrî Cemil Bey'in Nevâ makamındaki Peşrevi'nin; ayrıntılı…
Tanbûrî Cemil Bey'in Nevâ peşrevi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle isimli Nevâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Yine bağlandı dîl bir nev-nihâle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür isimli Nevâ makamındaki…
Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.