Nev-eser makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Nev-eser makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği…
Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm isimli Nev'eser makamındaki Türk sanat müziği…
Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm notası - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi'nin Meclisde bu revnâk bu şetâret sana mahsûs isimli Nev-eser makamındaki Türk…
Meclisde bu revnâk bu şetâret sana mahsûs notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ûdî Âfet Mısırlıyan'ın Nâle-i can-gâhı canân duymuyor isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Nâle-i can-gâhı canân duymuyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün isimli Nev-eser makamındaki Türk…
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Neyzen Yusuf Paşa'nın Nev-eser makamındaki peşrevi'nin notası. * Neyzen Yusuf Paşa'nın Nev-eser makamındaki peşrevi'nin; ayrıntılı…
Neyzen Yusuf Paşa'nın Nev-eser peşrevi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Neyzen Yusuf Paşa'nın Nev-eser makamındaki saz semâîsinin notası. * Neyzen Yusuf Paşa'nın Nev-eser makamındaki saz…
Neyzen Yusuf Paşa'nın nev-eser saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Neveser Kökdeş'in Seni ah anmadan aşkınla yanmadan isimli Nev'eser makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Seni ah anmadan aşkınla yanmadan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.