Muhayyer makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (36)

Sitemde bulunan Muhayyer makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Sadettin Kaynak'ın Ay doğdu batmadı mı isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ay doğdu batmadı mı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bahar oldu düştün dile isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Bahar oldu düştün dile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Batan gün kana benziyor isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Batan gün kana benziyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Bir elif çekdi yine sîneme cânân bu gece isimli Muhayyer makamındaki Türk…
Bir elif çekdi yine sîneme cânân bu gece notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bülbülüm gel de dile isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Bülbülüm gel de dile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Çepçevre bahar içinde bir yer gördük isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği…
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Devâ yokmuş neden bîmâr-ı aşka isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Devâ yokmuş neden bîmâr-ı aşka notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Burhânettin Deran'ın Emirgan'ın gülleri isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Burhânettin Deran'ın…
Emirgan'ın gülleri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Esmerim kıyma bana isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin…
Esmerim kıyma bana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et isimli Muhayyer makamındaki Türk…
Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat…
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Yahyâ Nazîm Efendi'nin Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği…
Gönül düşüp hâm-ı gîysû-yi yâre kalmışdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Gözden cemâlin çün ırağ oldu isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gözden cemâlin çün ırağ oldu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Udî Nevres Bey'in Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat…
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 3