Karcığar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (52)

Sitemde bulunan Karcığar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hâfız Yusuf Efendi'nin Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hâfız Yusuf Efendi'nin…
Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Selâhattin Altınbaş'ın Aşkımın kadrini bilmeyen güzel isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Altınbaş'ın Aşkımın kadrini bilmeyen güzel isimli…
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Râkım Elkutlu'nun Ateşiyle yanıyorken yüreğim isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Râkım Elkutlu'nun Ateşiyle yanıyorken yüreğim isimli Karcığar makamındaki…
Ateşiyle yanıyorken yüreğim notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Benli'yi aldım kaçaktan isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği köçekçesinin notası. * Benli'yi aldım kaçaktan isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği köçekçesinin;…
Benli'yi aldım kaçaktan notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Asdik Ağa'nın Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Asdik Ağa'nın Bîkes ü bîçâreyim âh…
Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Suat Yıldırım'ın Bilmeden ateşini kalbime yaktın da gittin isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Suat Yıldırım'ın Bilmeden ateşini kalbime…
Bilmeden ateşini kalbime yaktın da gittin notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Leon Hancıyan'ın Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leon Hancıyan'ın Bilmem ki…
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresinde notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Lem'î Atlı'nın Bir gölge ol beni peşinden koştur isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lem'î Atlı'nın Bir gölge ol…
Bir gölge ol beni peşinden koştur notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Lem'î Atlı'nın Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lem'î Atlı'nın Bir gonca gülün…
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hacı Ârif Bey'in…
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.