İsfahân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (16)

Sitemde bulunan İsfahân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hacı Ârif Bey'in Cânda hâssiyyet mi var sevdâ-yı cânân olmasa isimli İsfahân makamındaki Türk sanat…
Cânda hâssiyyet mi var sevdâ-yı cânân olmasa notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Düşme ey âşık hayâle yağma yok isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği…
Düşme ey âşık hayâle yağma yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Etme beyhûde figan vazgeç gönül isimli İsfahân makamındaki Türk müziği şarkısının notası. *…
Etme beyhûde figan vazgeç gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Etme bî-hûde figan vazgeç gönül isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Etme bî-hûde figan vazgeç gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Ey gaziler yol göründü yine garip serime isimli İsfahân makamındaki Türk sanat…
Ey gaziler yol göründü yine garip serime notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Leylâ Saz'ın Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği…
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği…
Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni isimli İsfahân makamındaki Türk sanat…
Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Fesleğen ektim gül bitti isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Fesleğen ektim gül bitti notası - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber isimli İsfahân makamındaki Türk…
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Ârif Ataergin'in Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği…
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Ol gonca gülü görmeyeli hayli zamandır isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği…
Ol gonca gülü görmeyeli hayli zamandır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ûdî Hasan Bey'in Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın isimli İsfahân makamındaki Türk…
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Cemil Bey'in İsfahân makamındaki peşrevi'nin notası. * Tanbûrî Cemil Bey'in İsfahân makamındaki peşrevi'nin; ayrıntılı…
Tanbûrî Cemil Bey'in İsfahân peşrevi'nin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2