Hüseynî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (71)

Sitemde bulunan Hüseynî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hacı Fâik Bey'in Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yânıma isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği…
Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yânıma notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ağlarım çağlar gibi isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin…
Ağlarım çağlar gibi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Emin Ongan'ın Arz etmediğim yâreme yâremi kaldı isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Arz etmediğim yâreme yâremi kaldı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ay doğarken gecelerden isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin…
Ay doğarken gecelerden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bağrıma taş basaydım isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin…
Bağrıma taş basaydım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Isak Varon'un Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Tab'î Mustafa Efendi'nin Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği…
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bingöllerden süzülürsün inersin - Fırat isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bingöllerden süzülürsün inersin - Fırat notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Bir dilberdir beni yakan isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bir dilberdir beni yakan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Bir gün gelecek (olacak) ben gibi nâçâr kalacaksın (olacaksın) isimli Hüseynî makamındaki Türk…
Bir gün gelecek ben gibi nâçâr kalacaksın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Yorgo Bacanos'un Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmut Oğul'un Çatlayan dudaklara isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mahmut Oğul'un…
Çatlayan dudaklara notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâfız Post'un Çektim el ümmid-i vasl-ı yârdan şimden gerû isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği…
Çektim el ümmid-i vasl-ı yârdan şimden gerû notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Tatyos Efendi'nin Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği…
Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 5