Hisar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Sitemde bulunan Hisar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici isimli Hisar makamındaki Türk sanat…
Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği…
Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği…
Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Havâ güzel yine gülşende gösteriş günüdür isimli Hisar makamındaki Türk sanat…
Havâ güzel yine gülşende gösteriş günüdür notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.