Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (12)

Sitemde bulunan Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Selâhattin Pınar'ın Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Pınar'ın Beni…
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Servet Yesâri Bey'in Bir hâdise var can ile cânân arasında isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Servet Yesâri…
Bir hâdise var can ile cânân arasında notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Rahmi Bey'in Bir nev civansın şuh-i cihansın isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Bir nev civansın…
Bir nev civansın şuh-i cihansın notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dök zülfünü meydâna gel isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dök zülfünü…
Dök zülfünü meydâna gel notası - 3.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dü…
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Nûman Ağa'nın Eyle…
Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zekâi Dede Efendi'nin Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Zekâi Dede Efendi'nin…
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden isimli Hisar…
Yandım deminden notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Zekâi…
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Zekâi Dede Efendi'nin…
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.