Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Sitemde bulunan Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat…
Bir hâdise var can ile cânân arasında notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Servet Yesâri Bey'in Bir hâdise var can ile cânân arasında isimli Hisar bûselik makamındaki Türk…
Bir nev civansın şuh-i cihansın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Bir nev civansın şuh-i cihansın isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dök zülfünü meydâna gel notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dök zülfünü meydâna gel isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Yandım deminden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem isimli Hisar bûselik makamındaki Türk…
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat…
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü isimli Hisar bûselik makamındaki…
Zeki Mehmed Ağa'nın Hisar bûselik peşrevi'nin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Mehmed Ağa'nın Hisar bûselik makamındaki peşrevi'nin notası. * Zeki Mehmed Ağa'nın Hisar bûselik makamındaki…