Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Sitemde bulunan Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Selâhattin Pınar'ın Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Servet Yesâri Bey'in Bir hâdise var can ile cânân arasında isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Rahmi Bey'in Bir nev civansın şuh-i cihansın isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Bir…
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dök zülfünü meydâna gel isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un…
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Nûman…
Zekâi Dede Efendi'nin Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Zekâi…
Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden…
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası.…
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Zekâi…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü isimli Hisar bûselik makamındaki yürük semaîsinin notası. * Hammâmîzade…