Gül'îzâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Sitemde bulunan Gül'îzâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanbûri İzak Efendi'nin Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği…
Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bî-vefâ bir çeşm-i bîdâd isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bî-vefâ bir çeşm-i bîdâd notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûri İzak Efendi'nin Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği…
Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûri İzak Efendi'nin Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat…
Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz notası - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Dertli ne ağlayıp gezersin burda isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Dertli ne ağlayıp gezersin burda notası - 3.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Nazlı nazlı sekip gider isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Nazlı nazlı sekip gider notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nikoğos Ağa'nın Sormadı hâl-i dîl-i gam hâreyi isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Sormadı hâl-i dîl-i gam hâreyi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûri İzak Efendi'nin Gül'îzâr makamındaki peşrevi'nin notası. * Tanbûri İzak Efendi'nin Gül'îzâr makamındaki peşrevi'nin; ayrıntılı…
Tanbûri İzak Efendi'nin Gül'îzâr peşrevi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûri İzak Efendi'nin Gül'îzâr makamındaki saz semaîsinin notası. * Tanbûri İzak Efendi'nin Gül'îzâr makamındaki saz…
Tanbûri İzak Efendi'nin gül'îzâr saz semaîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.