Gül'îzâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Gül'îzâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Gül'îzâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Tanbûri İzak Efendi'nin Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği Bestesi'nin notası. * Tanbûri İzak…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bî-vefâ bir çeşm-i bîdâd isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede…
Tanbûri İzak Efendi'nin Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin notası. * Tanbûri…
Tanbûri İzak Efendi'nin Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası. *…
Erol Sayan'ın Dertli ne ağlayıp gezersin burda isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Dertli ne…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Nazlı nazlı sekip gider isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede…

Sitemdeki ilgili sayfalar