Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (14)

Sitemde bulunan Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası. * Tanburî…
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ali İçinger'in Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Ali İçinger'in…
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bir sebeple gücenmişsin sen bana isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin…
Bir sebeple gücenmişsin sen bana notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede…
Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir…
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli…
Elâ gözlerini sevdiğim dilber notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ebûbekir Ağa'nın Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği kârçesinin notası. * Ebûbekir Ağa'nın Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına…
Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Selâhattin Pınar'ın Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Pınar'ın Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi isimli…
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
İsak Varon'un Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * İsak Varon'un Kalbimde açılmış dağılan…
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki…
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.