Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (14)

Sitemde bulunan Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk…
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali İçinger'in Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi isimli Eviç makamındaki Türk…
Bir sebeple gücenmişsin sen bana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bir sebeple gücenmişsin sen bana isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği…
Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat…
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Elâ gözlerini sevdiğim dilber notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ebûbekir Ağa'nın Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği kârçesinin notası.…
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsak Varon'un Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Nazîrin yok senin ey mâh yerde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Nazîrin yok senin ey mâh yerde isimli Evic makamındaki Türk sanat müziği…
Ne olur sevgili mehtâb bırakıp her sebebi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Ne olur sevgili mehtâb bırakıp her sebebi isimli Eviç makamındaki Türk sanat…
Sevdim bir gonce-i rânâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Sevdim bir gonce-i rânâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sâdi Işılay'ın Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun isimli Eviç makamındaki Türk sanat…