Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Sitemde bulunan Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze yâre isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze…
Hacı Fâik Bey'in Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hacı Fâik Bey'in Aldı elden…
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akın Özkan'ın Edeyim ben sana…
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına…
Küçük Mehmet Ağa'nın Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Küçük Mehmet Ağa'nın Gelince hatt-ı…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Hüsnüne mâil gönlüm ezelden isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Hüsnüne…
Küçük Mehmed Ağa'nın Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Küçük Mehmed Ağa'nın…
Selâhattin Pınar'ın Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Pınar'ın Söndü yâdımda akisler…
Sadettin Kaynak'ın Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Yıllarca elim kalbimin üstünde…