Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Sitemde bulunan Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Açıldı sineme bir taze yâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze yâre isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Fâik Bey'in Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Küçük Mehmet Ağa'nın Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin…
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Hüsnüne mâil gönlüm ezelden isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Küçük Mehmed Ağa'nın Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği…
Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…