Dügâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Dügâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Dügâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Şeyhülislâm Es'ad Efendi'nin İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dâğındır isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. *…
Şâkir Ağa'nın Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şâkir Ağa'nın Ne…
Tab'î Mustafa Efendi'nin Nedir ol cünbüş-i nâdide o cansûz-i nigâh isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası. *…
Hacı Fâik Bey'in Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği kârının notası. * Hacı Fâik…
Kadri Şençalar'ın Yine o menekşe gözler aralı isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kadri Şençalar'ın Yine o…

Sitemdeki ilgili sayfalar