Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (27)

Sitemde bulunan Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Fehmi Tokay'ın Aman cânâ beni şâd et isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fehmi Tokay'ın Aman cânâ beni şâd…
Aman cânâ beni şâd et notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Erol Sayan'ın Bana bir aşk masalından şarkılar söyle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Bana bir aşk…
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle notası - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 7 kişi oy kullanıldı.
Mustafa Seyran'ın Bir akşam son defa seni görmeden isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Seyran'ın Bir akşam son…
Bir akşam son defa seni görmeden notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Bir pür cefâ hoş dilberdir isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in Bir pür…
Bir pür cefâ hoş dilberdir notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Dürrü Tûran'ın Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dürrü Tûran'ın Bir sitemin zehriyle içimden…
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti…
Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret isimli Bûselik makamındaki yürük semaî'sinin notası. * Hammâmîzade İsmail Dede…
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şerif İçli'nin Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şerif İçli'nin…
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şâkir Ağa'nın Dün gece sende ben derd mende isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şâkir Ağa'nın Dün gece sende…
Dün gece sende ben derd mende notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Erol Sayan'ın Etti eser aşk cânıma isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Etti eser aşk cânıma isimli…
Etti eser aşk cânıma notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.