Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (26)

Sitemde bulunan Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Fehmi Tokay'ın Aman cânâ beni şâd et isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fehmi Tokay'ın Aman cânâ…
Erol Sayan'ın Bana bir aşk masalından şarkılar söyle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Bana…
Mustafa Seyran'ın Bir akşam son defa seni görmeden isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Seyran'ın Bir…
Sultan 3. Selim'in Bir pür cefâ hoş dilberdir isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in…
Dürrü Tûran'ın Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dürrü Tûran'ın Bir sitemin…
Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret isimli Bûselik makamındaki yürük semaî'sinin notası. * Hammâmîzade…
Şerif İçli'nin Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Şâkir Ağa'nın Dün gece sende ben derd mende isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şâkir Ağa'nın Dün…
Erol Sayan'ın Etti eser aşk cânıma isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Etti eser aşk…