Beyâtî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (24)

Sitemde bulunan Beyâtî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Aşkın fecri yükseldi müjdeler olsun gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Aşkın fecri yükseldi müjdeler olsun gönül isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Çıkalım sayd-ü şikâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Çıkalım sayd-ü şikâre isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tab'î Mustafa Efendi'nin Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği ağır…
Dâim seni ben arardım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemâni Ali Ağa'nın Dâim seni ben arardım isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Delisin deli gönlüm notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Delisin deli gönlüm isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var isimli Beyâtî makamındaki Türk…
Giderken ağlama sakın peşimden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmut Oğul'un Giderken ağlama sakın peşimden isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat…
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Tab'î Mustafa Efendi'nin Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat…
Her dem edip meyl-i cefa notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Her dem edip meyl-i cefa isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Kalbim yine üzgün seni andım da derinden isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Karşıdan yâr güle güle notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Karşıdan yâr güle güle isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Page 1 of 2