Bestenigâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (17)

Sitemde bulunan Bestenigâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede…
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kanûni Ahmet Bey'in Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kanûni Ahmet Bey'in…
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Çiçekten nağmeden bir deste bağlar isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Çiçekten nağmeden bir deste…
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar notası - 3.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Enderûnî Hâfız Hüsnü…
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Fârûk Şâhîn'in Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fârûk Şâhîn'in Emeğin boş…
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Ey…
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Eyler tahammül âzâre gönlüm isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mahmud Celâleddin Paşa'nın Eyler tahammül âzâre…
Eyler tahammül âzâre gönlüm notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker Mustafa İzzet…
Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Fehmi Tokay'ın Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânân diyerek isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fehmi Tokay'ın Geçiyor ömr-ü hazîn…
Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânân diyerek notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şekerci Cemil Bey'in İstedin de gönlümü verdim sana isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şekerci Cemil Bey'in İstedin de…
İstedin de gönlümü verdim sana notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.