Acem aşîrân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (31)

Sitemde bulunan Acem aşîrân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Emin Ongan'ın Ateş-i aşkınla câna dil harâb olmaktadır isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Şâkir Ağa'nın Bakma sakın benden yana isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Zekâi Dede Efendi'nin Bin cefa görsem ey sanem senden isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat…
Bimen Şen'in Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Şerif İçli'nin Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Sadettin Kaynak'ın Bu hâl zuhûr etmesin bir daha isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Sadettin Kaynak'ın Bulutlar kokunu getirir bana isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ali Rıza Avni Tınaz'ın Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Nûri Halil Poyraz'ın Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Page 1 of 4