Acem aşîrân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (30)

Sitemde bulunan Acem aşîrân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Şâkir Ağa'nın Bakma sakın benden yana isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bakma sakın benden yana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Bin cefa görsem ey sanem senden isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat…
Bin cefa görsem ey sanem senden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bu hâl zuhûr etmesin bir daha isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Bu hâl zuhûr etmesin bir daha notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bulutlar kokunu getirir bana isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bulutlar kokunu getirir bana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıza Avni Tınaz'ın Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nûri Halil Poyraz'ın Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Dinle sözüm ey dil-rübâ isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dinle sözüm ey dil-rübâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıza Avni Tınaz'ın Düştüm bir yol sevdasına isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Düştüm bir yol sevdasına notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nikoğos Ağa'nın Ey çeşm-i âhû mehlika isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ey çeşm-i âhû mehlika notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim isimli Acem aşîrân makamındaki…
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fahri Kopuz'un Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır isimli Acem aşîrân makamı makamındaki Türk sanat…
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ârif Sâmi Toker'in Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2