salih-bora

2009 yılının Ağustos ayından itibaren, "tek başıma" sâhibi ve yapımcısı olduğum bu siteyi, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yapmaya başladım. Bu borcumu, kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan müziğimizi; tanıtmaya, hatırlatmaya ve dolayısıyla da korumaya, sitem aracılığı ile az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora

Sitem, 2.154 adet Türk sanat müziği şarkıları (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 84 adet saz eseri (saz semaileri ve peşrev), 459 adet Türk halk müziği türküleri, sadece bu eserlerin; 2.678 adet notası, 54 adet makamı, 31 adet usûlü, 277 adet bestekârı, 182 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 371 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.644 sayfadır. Üye sayısı: 8.558