Ü harfi ile başlayan türküler

Ü harfi ile başlayan türküler (4)

Sitemde bulunan ve Ü harfi ile başlayan türkülerimizin listesi ile birlikte, her bir türkünün; yöresi, kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı, notası, sözleri, öyküsü, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Üç gün olmuş şu yayladan geçeli isimli Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Makamı : Zâvil makamı Usûlü…
Üç gün olmuş şu yayladan geçeli - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ünye'den çıktım da başım selâmet isimli Ordu yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi : Ordu…
Ünye'den çıktım da başım selâmet - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Üryan geldim gene üryan giderim isimli Adana yöresine ait Türk halk müziği uzun havasının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi :…
Üryan geldim gene üryan giderim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur isimli İstanbul yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi…
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur - 3.3 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 6 adet oyu var.