Abdülhamid Ziyâeddin Paşa'nın Nevâ makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Abdülhamid Ziyâeddin Paşa Formu : Saz semâîsi formu Makamı : Nevâ makamı Usûlü : Aksak semaî usûlü Dr. Murat Sâlim Tokaç (Tanbur) yorumu: Notası:
Hacı Ârif Bey'in Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Fuzûlî Makamı : Hicaz makamı Usûlü : Aksak semaî usûlü Hilâl Çelebi yorumu: Sözleri: Âh…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan usûllerimizden, Aksak semaî usûlü'nün tanıtımı ve Aksak semaî usûlündeki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. 10/8'lik mertebenin kendi adıdır. Fasılların, ağır Semâî'lerinin mecburî iki usûlünden biridir. Bu bakımdan ağır Semâî'lerde çok kullanılmıştır. Ayrıca saz semaîlerinin de ilk üç hanesinin mecburî…
Hacı Fâik Bey'in Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Fâik Bey Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî formu Makamı : Hicaz makamı Usûlü : Aksak semaî usûlü Vedat…

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

Pazartesi, 04 Temmuz 2016 14:52
Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî Makamı : Eviç makamı Usûlü : Aksak semaî…

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Cumartesi, 27 Ağustos 2011 00:00
Tanburî Ali Efendi'nin Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte : Fuzûlî Formu : Ağır semaî Makamı : Muhayyer sünbüle makamı Usûlü : Aksak semaî usûlü Sözleri: Beni…
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Sâdullah Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî formu Makamı : Sûzidil makamı Usûlü…

Benli Hasan Ağa'nın rast saz semâîsi

Salı, 06 Eylül 2016 18:11
Benli Hasan Ağa'nın Rast makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Benli Hasan Ağa Formu : Saz semâîsi formu Makamı : Rast makamı Usûlü : Aksak semaî usûlü Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Klasik kemençe: Emre Erdal Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği…

Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz

Perşembe, 07 Temmuz 2016 16:42
Tanbûri İzak Efendi'nin Bir hoş hırâm taze civân aldı gönlümüz isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanbûri İzak Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî formu Makamı : Gül'îzâr makamı Usûlü :…
Küçük Mehmed Ağa'nın Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Küçük Mehmed Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî formu Makamı : Zâvil makamı Usûlü : Aksak semaî…

Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir

Pazartesi, 29 Ağustos 2016 12:51
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Enfî Hasan Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî formu Makamı : Nişâburek makamı Usûlü :…

Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin

Cumartesi, 19 Kasım 2011 00:00
Tab'î Mustafa Efendi'nin Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği ağır semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tab'î Mustafa Efendi Güfte : Bilinmiyor Makam : Beyâtî makamı Usûlü : Aksak semaî usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Güzin Değişmez…