Nihavend makamındaki saz eserleri

Nihavend makamındaki saz eserleri (7)

Sitemde bulunan Nihavend makamındaki saz eserleri - semai ve peşrevlerinin listesi, ayrıntısına girildiğinde; bestekârı, makamı, usulü, notası, video yorumları ve yorumlayan saz sanatçılarımız bilgileri.

Erzurumlu Hasib Dede'nin Nihavend makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Erzurumlu Hasib Dede Formu : Saz semâîsi formu Makamı…
Hüseyin Sâdeddin Arel'in Nihavend makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hüseyin Sâdeddin Arel Formu : Peşrev formu Makamı : Nihavend…
Kanûni Mehmet Bey'in Nihavend makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kanûni Mehmet Bey Formu : Peşrev formu Makamı : Nihavend…
Mehmet Reşat Aysu'nun Nihavend makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Mehmet Reşat Aysu Formu : Saz semâîsi formu Makamı…
Şerif Muhiddîn Targan'ın Koşan çocuk isimli Nihavend makamındaki saz eserinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şerif Muhiddîn Targan Makamı : Nihavend…
Tanburî Büyük Osman Bey'in Nihavend makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Büyük Osman Bey Formu : Peşrev formu Makamı…
Vecdi Seyhun'un Nihavend makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Vecdi Seyhun Formu : Saz semâîsi formu Makamı : Nihavend…