Ferahfezâ makamındaki saz eserleri

Ferahfezâ makamındaki saz eserleri (4)

Sitemde bulunan Ferahfezâ makamındaki saz eserleri - semai ve peşrevlerinin listesi, ayrıntısına girildiğinde; bestekârı, makamı, usulü, notası, video yorumları ve yorumlayan saz sanatçılarımız bilgileri.

Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Ferahfezâ makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muâllim İsmail Hakkı Bey Formu : Peşrev formu Makamı…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in ferahfezâ peşrevi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Ferahfezâ makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muâllim İsmail Hakkı Bey Formu : Saz semâîsi…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in ferahfezâ saz semâîsi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Tanbûrî Cemil Bey'in Ferahfezâ makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Cemil Bey Formu : Peşrev formu Makamı : Ferahfezâ…
Tanbûrî Cemil Bey'in ferahfezâ peşrevi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Cemil Bey'in Ferahfezâ makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Cemil Bey Formu : Saz semâîsi formu Makamı…
Tanbûrî Cemil Bey'in ferahfezâ saz semâîsi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.