Z harfi ile başlayan şarkılar

Z harfi ile başlayan şarkılar (23)

İsmi Z harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Hacı Ârif Bey'in Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Klarnet İbrahim Efendi'nin Zamanı var ki her bezmim anarsın isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası.…
Zamanı var ki her bezmim anarsın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Zamanla belki geçer bu aşk da hicrân da isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Zamanla belki geçer bu aşk da hicrân da - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Kemânî Serkis Efendi'nin Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Zehr'olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Zehr olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Zeki Müren'in Zehretme hayâtı bana cânânım isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve…
Zehretme hayâtı bana cânânım - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Leylâ Saz'ın Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.